Juridiske oplysninger

Webstedet www.doro.dk betjenes af Doro AB, en virksomhed, der hører under svensk lovgivning.

Doro AB er en virksomhed med en aktiekapital på 23.238.255 SEK (svenske kroner), som er registreret i det svenske selskabsregister (Bolagsverket) på kontoret i Lund, Sverige, under nummer 556161-9429.

Doro AB's registrerede kontor er beliggende på Magistratsv. 10 226 43 Lund, Sverige.


Momsregistreringsnummer: 556161-9429


Telefonnummer: +46 (0)46 280 50 00


E-mailadresse: legal@doro.com


Udgivelsesdirektøren er: Caroline Noublanche


Webstedet er hostet af NBS System, 8, rue Bernard BUFFET - 5 impasse Chalabre, 75017 Paris, France, med telefonnummer: +33 1 58 56 60 80.JURIDISKE OPLYSNINGER

Indledning

Alle er velkomne til at besøge dette websted. Når du går ind på dette websted og bruger det, accepterer du, at du overholder og er forpligtet af disse vilkår og betingelser. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT FØLGE OG VÆRE FORPLIGTET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, BEDES DU FORLADE WEBSTEDET.

Når du går ind på Doro AB's (herefter kaldet Doro) websider på World Wide Web (WWW), accepterer du at følge og være forpligtet af følgende vilkår og betingelser:

 

INDHOLDET

Copyright m.m.

Den visuelle præsentation eller udseendet af indholdet på disse sider (inklusive, men ikke begrænset til, tekst, billeder og audiovisuelle elementer) tilhører Doro (eller dennes leverandører, hvor dette er angivet og/eller dennes licensgivere) og er beskyttet af bestemmelserne i svensk og international lovgivning om ophavsret. Indholdet er også omfattet af det uregistrerede EU-design. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Indholdet på webstedet, inklusive, men ikke begrænset til, tekst, billeder og lyd, må ikke gengives, overføres eller gemmes uden forudgående skriftlig tilladelse, bortset fra til rent private formål, eller hvor andet er angivet.

 

Ændringer af indholdet på webstedet er udtrykkeligt forbudt. Du må derfor ikke (i) distribuere eller overføre hele eller dele af indholdet hverken on- eller offline; (ii) ændre, genanvende eller gengive hele eller dele af indholdet; (iii) fjerne nogen form for copyright, varemærker eller på anden vis synlige ejendomsretslige kendetegn fra indholdet; (iv) bruge hele eller dele af indholdet til offentlige formål, heller ikke selvom det ikke er til kommercielle formål; eller (v) forsøge at dekompilere eller på anden vis forsøge at dekompilere softwaren eller indholdet på dette websted.

 

Brugen af pressemeddelelser og andre dokumenter, der er klassificeret som værende til offentligt brug, er tilladt i forbindelse med offentlig kommunikation, hvis kilden til informationen er angivet. Enhver anden gengivelse, overførsel, distribution eller lagring af en del eller hele indholdet i nogen form, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Doro, er ikke tilladt i henhold til følgende vilkår og betingelser. Indholdet på Doros websider må anvendes til indhentning af oplysninger og på en sådan måde, at Doros omdømme ikke skades. Oplysningerne på disse websider må ikke ændres, uden forinden af have indhentet en skriftlig tilladelse fra Doro. Individuelle dokumenter på vores websider kan være underlagt yderligere vilkår, som fremgår af disse dokumenter.

 

Visse dele eller sider af webstedet kan indeholde billeder og materiale, der er underlagt de pågældende leverandørers ophavsrettigheder og anvendes af Doro med deres tilladelse. Enhver brug af sådant materiale og indhold, der ikke overholder disse vilkår og betingelser, kan resultere i overtrædelse af tredjeparts rettigheder.

 

Doro giver dig tilladelse til at downloade eller udskrive kopier af dele af indholdet, men udelukkende til personlig brug.

 

Veremærkerettigheder m.m.

Alle navne, produkter og logotyper, der vises på dette websted, tilhører Doro Company eller dennes leverandører og/eller partnere, inklusive produktnavne og varemærker tilhørende Doro og dennes leverandører og/eller partnere.

 

Ansvarsfraskrivelse, garantier m.m.

Indholdet på Doros websider stilles til rådighed "som det er og forefindes". Doro fraskriver sig specifikt, i den udstrækning det er tilladt ved lov, enhver udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Der ydes heller ingen garanti for websidernes indhold, hvad angår deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet. Doro stiller ingen garanti for, at dette websted eller serveren, der gør webstedet tilgængeligt, er fri for virusser eller andre skadelige komponenter. Doros dokumenter kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer og tilføjelser kan foretages af Doro uden forudgående varsel. Doro forbeholder sig retten til at revidere siderne og fjerne adgangen hertil til enhver tid.

 

Doro kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen skader, inklusive, men ikke begrænset til, direkte, tilfældige, betingede, indirekte, forbundne, specielle eller straffende skader, tab eller omkostninger eller tabt fortjeneste forbundet med brugen af Doros websider eller andre websteder, der er linket til disse, ligesom Doro frasiger sig ethvert ansvar for manglende adgang til indhold på disse sider og for brug eller forsøg på brug af indhold, eller for nogen form for fejl forårsaget af fejl i ydeevne, udeladelser, afbrydelser, defekter, forsinkelse i drift eller transmission, også selvom Doro eller dennes repræsentanter er informeret om muligheden for sådanne skader, tab eller omkostninger. Doros hæftelse kan under ingen omstændigheder overstige det beløb, der er betalt i forbindelse med adgangen til dette websted.

 

Doro påtager sig intet ansvar for materiale ejet, oprettet eller udgivet af tredjepart, som Doros websider indeholder et link til. Beslutter du at oprette forbindelse til et tredjeparts-websted via links fra denne webside, skal du acceptere det pågældende websteds betingelser, før du kan bruge tjenesten. Et link til tredjeparts hjemmesider er ikke en godkendelse fra Doro af tredjeparts websted, dens produkter eller tjenester.

 

Indsendelse af materiale

Doro vil meget gerne modtage kommentarer vedrørende hjemmesiden samt de produkter, der her præsenteres. Sådanne kommentarer vil blive behandlet som ikke-fortrolige. Hvis du har en idé, som du mener, at Doro kan hjælpe dig med at gøre til virkelighed, og som du forventer at blive kompenseret for økonomisk, skal du ikke indsende den via dette websted eller på anden måde via internettet. Når du sender materiale til Doro, f.eks. pr. e-mail eller via Doros websider, accepterer og bekræfter du: (1) At du gør materialet tilgængeligt, velvidende om at vi har mulighed for at publicere det; (2) At du har ansvaret for, at materialet ikke indeholder dele, der er ulovlige eller på anden vis er uegnede til publicering; (3) At du før afsendelse har truffet rimelige foranstaltninger for at finde og fjerne eventuelle vira, andre infektioner eller destruktive egenskaber, som materialet måtte indeholde; (4) At du forpligter dig til at holde os skadesløs for omkostninger, der måtte følge af eventuelle sagsanlæg fra tredjepart på basis af det materiale, du har indsendt; (5) At du forpligter dig til ikke at fremsætte krav over for Doro baseret på det materiale, du har indsendt; og (6) At du ejer materialet eller har ubegrænset ret til at give det til Doro, og at Doro uden beregning må offentliggøre materialet og/eller indføje materialet eller dele deraf i sine egne produkter uden nogen form for ansvar eller betalingsforpligtelse.

 

Alle rettigheder forbeholdes

Doro forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i denne aftale. Doro forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor regelmæssigt gennemgå disse vilkår og betingelser.